Šis "Laiškų lietuviams” numeris yra iliustruotas pernai (1985.05.24) mirusio Kastyčio Izokaičio nuotraukomis. Kastytis, būdamas tik 12 m. amžiaus, su tėvais atvyko į Braziliją ir tuoj pradėjo domėtis fotografavimu. Sulaukęs 16 m. amžiaus, jau gauna darbą fotografijos srityje: dirba prie vieno žurnalo ir ypač fotografuoja vestuves.

     Brazilijoje jis baigė vidurinę mokyklą ir vienus metus studijavo universitete. Atvykęs į Jungtines Amerikos Valstijas, 1959 m. vedė ir tuoj buvo pašauktas į kariuomenę. Netrukus kariuomenėje buvo pastebėti jo fotografijos meno sugebėjimai, todėl tuoj jam buvo pavesti įvairūs fotografavimo darbai. Čia jis dirbo ir prie leidinio "Stars and Stripes”.

     1962 m. grįžo iš kariuomenės ir toliau užsiėmė fotografavimu. 1965 m. atidarė savo komercinės fotografijos studiją.

     Čikagos foto archyvo ruošiamose parodose lankytojai visuomet gėrėdavosi meniškomis Kastyčio Izokaičio nuotraukomis. Jo žmona Adelė organizuoja Kastyčio kūrinių pomirtinę parodą Čiurlionio galerijoje. Parodos atidarymas bus š.m. balandžio 4 d. Paroda tęsis visą savaitę.