PAVEIKSLINIS TELEFONAS

     Prieš keletą metų jau buvo bandomas paveikslinis telefonas, naudojant įvairius metodus. Dabar šveicarų bendrovė, panaudodama stiklo vielutes, sujungė telefoną, televizijos aparatą ir televizijos kamerą, sudarydami paveikslinį telefoną. Per televizijos ekraną matyti, su kuo kalbamasi, o ant televizijos aparato padėta televizijos kamera perduoda paveikslą kita kryptimi. Tuo būdu nereikia specialaus telefono, bet galima panaudoti esamą televizijos technologiją.

NAUJAS LAIKRODIS

     Šveicarų gamybos laikrodžiai buvo žinomi ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje kaip aukštos kokybės laikrodžiai. Atsiradus kvarciniams laikrodžiams, šveicarų laikrodžių pramonė labai nukentėjo, nes kvarcinis tikslumas yra toks pat ar Šveicarijoj, ar Japonijoj. Norėdama neprarasti vadovaujamos laikrodžių pramonės, šveicarų bendrovė Longines suprojektavo ir pagamino labai didelio tikslumo laikrodį. Jis eina penkis kartus tiksliau negu standartinis kvarco mechanizmo laikrodis. Be to, baterijas reikia keisti tik kas penkeri metai, o laikrodžio nureguliavimas garantuotas visam laikui.

     Aplamai kvarcinių laikrodžių tikslumas priklauso nuo temperatūros. Norint to išvengti, naujas laikrodis turi specialų elektroninį tinklą, kuris pagal temperatūrą reguliuoja pagrindinį laikrodžio varymo elektroninį tinklą. Tuo būdu laikrodžio rodyklių sukimui visada paduodamas vienas pulsas per sekundę.

     Šį laikrodį šveicarai reklamuoja visame pasaulyje su šūkiu “Swiss achievement”. Jei šis laikrodis bus sėkmingas, tai ir kitos šveicarų laikrodžių bendrovės žada visa pritaikyti savo gamybos laikrodžiams.

KOMPIUTERIS — VERTĖJAS

     Greitu laiku prancūzai žada pademonstruoti naują vertimo būdą, kur, panaudojus kompiuterį, bus galima išversti straipsnius iš prancūzų kalbos į anglų kalbą. Pirmiausia šis vertimo būdas taikomas aeronautikos sričiai, o vėliau bus pritaikytas ir kitoms technikinėms šakoms.

     Šis projektas buvo pradėtas 1983 metais, finansuojant vienai prancūzų agentūrai. Projekto įvykdymui dirbo 25 įvairių sričių specialistai: kompiuterių inžinieriai, lingvistai, vertėjai. Planuojama panaudoti šį būdą, verčiant tekstus ir į kitas kalbas. Šio projekto įvykdymui talkina kelios prancūzų organizacijos, o už viską atsakinga Société Générale de Gestion.

(Šios techninės įvairybės buvo V. Jautoko išspausdintos “Technikos žodyje”, 1985 m., Nr. 4).

MECHANINIS MUZIKANTAS

     Pastaruoju laiku labai daug rašoma apie robotų gamybą ir kaip jie pakeičia žmones, atlikdami įvairius jų darbus. Jų gamyba brangi, todėl daugiausia jie skiriami praktiškiems darbams. Bet kartais robotai gaminami vien dėl įdomumo. Vieną tokį robotą pagamino japonų bendrovė Sumitomo Electric, talkininkaujant Waseda universiteto keturiems profesoriams. Jis sveria 90 kg, 180 cm aukštumo ir turi 50 sąnarių.

     Šis “mechaninis muzikantas” gali groti standartiniais vargonais iš “atminties” arba iš gaidų. Gali groti klasikinę arba modernią muziką, naudodamas net ir kojinius klavišus.

     Dabar ši bendrovė, išstatydama savo prekes įvairiose parodose, naudoja “muzikantą” žmonių patraukimui.

     Kas žino, gal ateityje, nuėję į simfoninį koncertą, rasime ne ką kitą, kaip tik robotinius muzikantus ir robotinį dirigentą.

AKUPUNKTŪRA AKMENS AMŽIUJE!

     Kinijos medicinos akademijos mokslininkai rado akmeninę adatą ir padarė išvadą, kad akupunktūra buvo žinoma jau prieš 10 tūkstančių metų. Prieš 3500 metų pradėta naudoti bronzinė adata. Mokslininkai mano, kad Azijoje šis gydymo būdas paplito VI amž., o į Europą atkeliavo XVI amžiuje.

NAUJA LIŪDNA NAUJIENA RŪKANTIEMS

     Mokslinio tyrimo centro Paryžiuje gydytojai nustatė, kad iš dešimties impotencijos atvejų aštuoni atsiranda dėl kraujagyslių susiaurėjimo, kurio priežastis — rūkymas. Tai paneigia įsigalėjusią nuomonę, kad šį sutrikimą lemia grynai psichiniai veiksniai. Antroji arterijų susiaurėjimo priežastis yra vartojimas maisto, kuriame daug gyvulinių riebalų.

     Tabakas ir riebalai kaltinami ir dėl širdies-kraujagyslių ligų. Galimybių tapti impotentais rūkoriai turi du kartus daugiau, o riebalų vartotojai —    10 kartų daugiau negu nerūkantys ir nepersivalgantys.

     Mokslininkų duomenimis, 50% ištirtų rūkorių kenčia dėl silpnesnės ar stipresnės impotencijos. Tyrimų duomenys, žinoma, bus triuškinantis smūgis tabako korporacijoms, reklamuojančioms rūkymą kaip vyriškos jėgos ir pasididžiavimo simbolį. Tačiau tai bus ir vilties inkaras ligoniams, nes, metę rūkyti ar laikydamiesi dietos, jie gali įveikti ar bent sumažinti savo sveikatos trūkumus.

KNARKIMĄ PAŠALINA TIK OPERACIJA

     Pasaulinės sveikatos apsaugos organizacijos duomenimis, miegodamas knarkia maždaug kas dešimtas mūsų planetos gyventojas. Knarkimas nėra toks nekaltas dalykas, kaip daugelis mano. Jis prisideda prie širdies ligų, pervargina, nes knarkiančio žmogaus organizmas miegodamas negauna pakankamai deguonies. Knarkimas netgi yra buvęs mirties kaltininku.

     Nuo seno medikai ieško veiksmingos priemonės nuo knarkimo. Siūlyta įvairiausių receptų — nuo kaštono ar kito kieto daikto, įsiuvamo į pižamos nugarą, kad žmogus nemiegotų aukštielninkas, iki tam tikros pripučiamos apykaklės, prilaikančios miegančiojo pasmakrę. Deja, visi tie metodai nedavė norimo rezultato. Kai kurie gydytojai net buvo įsitikinę, jog neįmanoma įveikti knarkimo.

     Bet štai Stenfordo universiteto (Kalifornijoje) mokslininkai sugalvojo, kaip pašalinti svarbiausią knarkimo priežastį: pacientui padaroma operacija — išlyginamas minkštojo gomurio skliautas. Tada jis jau nebekliudo įkvėpti orą miegant. Jau sėkmingai yra padaryta keli šimtai tokių operacijų.

SENIAUSIAS EGIPTIETIS

     Ibrachimas ai Kerimis yra seniausias žmogus Egipte, o gal ir visame pasaulyje. Jam suėjo 160 metų! Šis garbingasis šeichas gyvena Ismailijos apylinkėse ir vadovauja gausiam šeimos klanui. Vien anūkų jis turi 88.

     Per savo ilgą gyvenimą ai Kerimis buvo daugelio istorinių įvykių liudininkas ir dalyvis. Pavyzdžiui, jis dirbo Suezo kanalo statyboje ir dalyvavo jo atidarymo ceremonijoje 1869 metais. Savo sveikata jis nesiskundžia ir svajoja net trečią kartą vesti, tik tam priešinasi šeima, o ir jo norimos nuotakos entuziazmo nerodo.

SUNKIAUSI NAUJAGIMIAI

     Argentinos Salto gyvenvietėje pasaulį išvydo 7 kg berniukas. Naujagimis ir jo motina jaučiasi gerai. Spauda, rašydama apie naujagimių rekordinį svorį, pamini, kad 1939 m. JAV Illinois valstijoje gimė 13 kg vaikas, bet išgyveno tik dvi valandas. Didžiausias visiškai sveikas kūdikis gimė 1961 m. Turkijoje. Jis svėrė 11 kg.

BERAŠTIS ŠACHMATŲ DIDMEISTRIS

     Vokietijos šachmatų didmeistris Robertas Hiubneris, užpildydamas Lucernoje (Šveicarija) šachmatų klubo anketą, vietoje parašo parašė keturis kryželius. Ir taip pasiaiškino: “Trimis kryželiais paprastai pasirašo beraščiai. Nors aš turiu universiteto baigimo diplomą ir net esu filosofijos mokslų daktaras, taip pat moku daug kalbų (be gimtosios vokiečių, dar anglų, prancūzų, italų, ispanų, olandų, suomių, rusų, lotynų ir senovės graikų), tačiau vis tiek negaliu suvokti įvykių, vykstančių dabartiniame pasaulyje, todėl esu priverstas save priskirti beraščių kategorijai. Ketvirtasis kryželis reiškia, kad aš ne paprastas beraštis, o beraštis filosofijos mokslų daktaras”.

■ Arkivyskupą Liudą Povilonį, Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininką, popiežius Jonas Paulius II gruodžio 9 d., pasibaigus vyskupų sinodui, priėmė privačioje audiencijoje, ta proga pakviesdamas ir kartu pietauti. Pokalbis tęsėsi pusantros valandos. Popiežius labai domėjosi Lietuvos reikalais. Arkiv. Povilonis painformavo apie pasirengimus švęsti 600 m. jubiliejų nuo krikščionybės įvedimo Lietuvoje. Popiežius pakartotinai užtikrino, kad meldžiasi už Lietuvą, prašė perduoti Lietuvos vyskupams ir kunigams jo sveikinimus. Arkiv. Povilonį pas popiežių lydėjo prel. Audrys Bačkis. Popiežius arkivyskupui Poviloniui padovanojo meniškai išsiuvinėtą arnotą.