Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J.

“GAIVIOS VERSMĖS” KALBA

     Jau šešiolika metų šiame skyriuje kas mėnuo duodavome įvairių kalbos patarimų bei taisymų. Daugelis jų yra surašyta į pernai Kultūros tarybos išleistą knygą "Praktinė lietuvių kalbos vartosena”. Vis dėlto dar ne visi spėjo tais patarimais pasinaudoti — laikraščiuose, žurnaluose ir knygose vis dar knibždėte tebeknibžda rašybos bei skyrybos klaidos, vis dar pasitaiko nemaža nevartotinų žodžių bei posakių.

     Dabar šiame skyriuje pamėginsime kitą metodą — panagrinėsime kokio nors leidinio kalbą. Kaip tik šiuo metu po ranka guli gražiai išleistas, įdomiai suredaguotas Kristijono Donelaičio aukštesniosios lituanistinės mokyklos metraštis "Gaivi versmė”. Pavarčius metraštį, akis atsitiktinai užkliuvo už kai kurių rašybos, skyrybos ir kitokių klaidų. Skyrybos klaidų čia neminėsime, bet pažvelgsime į rašybos klaidas ir į nevartotinus žodžius.

     Kursyvu pateiksime netaisyklingai parašytą ar nevartotiną žodį, skliausteliuose pažymėsime leidinio puslapį, paskui po brūkšnio parašysime, kaip tą žodį reikėtų pataisyti. Kai kur duosime ir trumpą paaiškinimą arba nukreipsime skaitytoją į “Praktinę lietuvių kalbos vartoseną” (PL KV), kur bus galima rasti atitinkamo žodžio paaiškinimą.

išdraskyta(39) — išdraskyta (PLKV, 19).
užgęsę (39) — užgesę (PLKV, 18-19).
liūdesį (39) — liūdesį.
daugyskaitos (40) — daugiskaitos.
gi (50) — o (PLKV, 23, 96).
neįdomų tiradą (50)—neįdomią tiradą.
penkeris metus (51) — penkerius metus (PLKV, 80).

pav. (51) — pvz. (PLKV, 34).
įvygdyti (51) — įvykdyti.
devynius (51) — devynis.
humoristiniai (52) — humoristiškai (PLKV, 171).
įbirėtų (52) —įbyrėtų.
spiauna (52)—spjauna (PLKV, 15-16)
atvėju (52) — atveju.
salioną (82) — saloną.
propogandininkė (89) — propagandininke.
šnabšdėsius (90) — šnabždesius.
septynių metų (91) — septynerių metų (PLKV, 80).
elgėsį (93) — elgesį.
ideja (96) — idėja.
mintinai (99) — atmintinai (PLKV, 140).
keletai mėnesių (102) — keletui mėnesių (PLKV, 125).
pabėgeliai (114) — pabėgėliai.
nervavosi (114) — nervinosi (PLKV, 147)-
sunervuoja(114) — sunervina (PLKV, 147).
atsiekia(114) — pasiekia (PLKV, 63).
įvykdindamas (114) —įvykdydamas.
neatsiekė (116) — nepasiekė (PLKV, 63).
kniūpščias (117) —kniūbsčias.
žymesnias (121) — žymesnes.
griūvėsius (121) —griuvėsius.
neužilgo (127) — netrukus (PLKV, 147) •