Paruošė GEDIMINAS VAKARIS

NEPANAUDOJAMI KULTŪROS RŪMAI

     Jau antri metai, kaip Birštonui belieka tik svajoti apie Vilniaus akademinį dramos ir jaunimo teatrą. Dar atsitiktinai atvežamas vienas kitas spektaklis. Anksčiau Birštono kultūros rūmuose tolyginiai buvo rodomi senesnieji ir naujesnieji pastatymai. Dažni svečiai kultūros rūmu scenoje būdavo ir Kauno muzikinio teatro artistai. Birštoniečiai ir dešimtys tūkstančių poilsiautojų yra nuskriausti, o puikūs, gerai įrengti Birštono kultūros rūmai reikiamai nepanaudojami. Ne naujiena komunistų santvarkoje ieškoti, kas dėl to kaltas. Tikriausiai kažkas kažką pamiršo sutarti, pasirašyti?.. (Laisvoji tribūna. "Literatūra ir menas”)

NETVARKA KOLŪKYJE

     "Tiesa” net pirmajame puslapyje rašo apie Moliakalnio (Ignalinos raj.) tarybinį ūkį, kuris pasižymi didžiausia netvarka. Technikos kieme gali pamatyti naujutėlį javų nuėmimo kombainą, kuris visą žiemą išstovėjo atvirame kieme, o jo pjovimo aparatas giliausiame purve už kelių šimtų metrų. Sėjamųjų mašinų ratai taip įklimpę purve, kad reikia suabejoti, ar jos buvo panaudotos sėjai?

     Ūkyje trūksta mechanizatorių — daugelį, ypač jaunimą, atbaido blogos darbo sąlygos. Mechanizatorių eiles taip pat retina ir girtavimas.

     Ūkio mechanizatoriai skundžiasi, kad buitinėse patalpose neveikia dušai. Čia net šalto vandens rankoms nusiplauti nėra.

     Vanduo iš čiaupų teka tik keletą valandų naktį, kai mechanizatoriai ilsisi. "Tiesa” klausia: apie ką galvojo ūkio administracija, įkurdama dirbtuves ant kalno, o vandentiekio bokštą — pakalnėje?

PABALTIJO TEATRŲ PAVASARIO ŠVENTĖ

     Taline pasibaigusios įprastinės Lietuvos, Latvijos ir Estijos teatrų šventės. "Pabaltijo teatrų pavasario” pagrindinis prizas paskirtas Latvijos jaunojo žiūrovo teatro kolektyvui už B. Brechto "Trečiosios imperijos baimė ir neviltis” pastatymą.

     Du festivalio apdovanojimai atiteko ir Lietuvai. Geriausiu vyro vaidmens atlikėju pripažintas respublikos nusipelnęs artistas V. Bagdonas, suvaidinęs Daukantą to. paties pavadinimo Justino Marcinkevičiaus dramoje, kurią festivalyje parodė Lietuvos jaunimo teatras. Spektaklio "Daukantas” režisierė — nusipelniusi meno veikėja D. Tamulevičiūtė pelnė teatrui premiją už istorinės atminties plėtotę. ("Tiesa”)

NEKREIPIAMAS DĖMESYS Į PIRKĖJĄ

     "Tiesa” rašo, kad vis statomos naujos parduotuvės, plečiamos senos, įrengiama daugiau kasų, bet ne visur dirbama naujai, išradingai ir apgalvotai. Štai pavyzdžiui, kaip sutinka pirkėją maisto produktų parduotuvė Muziejaus gatvėje Vilniuje. Prekybos salėje kone visą plotą užima dėžutės su produktais. Pravažiuoti vežimėliu ar praeiti su krepšeliu galima tik vorele ir tik viena kryptimi. Jeigu kuris pirkėjas stabtelia, iš paskos einantiems tenka kantriai laukti. Nors ankšta, bet didelę prekybos salės dalį užima nenaudojami prekystaliai. Kartais perkami tik menkniekiai, bet jų negalima surasti, nes, pavyzdžiui, batų raištelių tenka ieškoti net keturiose batų parduotuvėse. Taip gaištamas brangus laikas.

500-0jl TRANSPLANTACIJA

     Vilniaus klinikinėje ligoninėje atlikta 500-oji inksto persodinimo operacija. Inkstas buvo persodintas dvidešimt dvejų metų vaikinui. Ligonis jaučiasi patenkinamai. Šią 500-tąją operaciją balandžio 28 d. Atliko lietuviai daktarai: docentas V. Kleiza, profesorius B. Dainys, chirurgas-transplantologas V. Dzedziulis, anesteziologas R. Markauskas. Persodintas gyvas inkstas grąžino ligoniui pilnaverčio gyvenimo viltį.

     Prieš šešiolika metų pradėję inksto persodinimo operacijas, Lietuvos transplantologai jau yra pelnę sąjunginį pripažinimą. paruoštas metodas yra taikomas visuose inkstų persodinimo centruose. Santariškėse — Vilniuje, respublikinės ligoninės komplekse, pastatytas modernus inkstų persodinimo centras su dviem operacinėm, didžiule hemodializių sale, diagnostikos laboratorijomis. Sudarytos sąlygos ir sukaupta patirtis leidžia ne tik persodinti organus, bet ir atlikti pačias sudėtingiausias inkstų rekonstrukcijos operacijas. ("Tiesa”)

NEVYKDOMAS MIRIMŲ PLANAS

     Panevėžio laidojimo rūmų orkestrantai parašė laišką "Darbo ir poilsio” redakcijai, primindami, kad ir mirti visi privalėtume ne gaivališkai, bet planingai. Antraip suyra visa orkestro premijavimo tvarka.

Pagrindinis premijavimo rodiklis — pajamų už grojimą mėnesio planas, 1500 rublių Kad orkestrantai gautų premijas, laidojimo rūmams būtina įvykdyti buitinės realizacijos planą. Orkestrų muzikantams yra nustatyta per mėnesį groti 40 kartų po 2 valandas. Tuo tarpu orkestras pagroja vidutiniškai tik po 25 kartus. Per retai grojama, ir premijos ne visada mokamos. Vadinasi, Panevėžyje nevykdomas mirimų planas? Todėl ne visada įvykdomas ir laidojimo paslaugų planas. ("Tiesa”)

IŠ ŽUVINTO DIENORAŠČIO

     Žuvintas iš ledų šiemet išsilaisvino balandžio 6 d. Tik ką parskridę paukščiai pradėjo skirstytis poromis ir kelti vestuves. Visai nelauktas staigus šaltis sujaukė visą vandens paukščių buitį. Suardė šeimyninio gyvenimo ritmą. Balandžio 14 d. vėl užšalo ežeras. Gaila buvo žiūrėti, kaip gulbės slidinėja savose lizdavietėse, kaip susigūžę tupinėja laukiai, antys, dančiasnapiai, nendrių lingės. Ausotieji kragai žeme vaikščioti nemoka, o lediniais tiltais judėti išvis negali, todėl jiems beliko tik išskristi iš Žuvinto ir ieškoti atviro vandens kitur. Sunerimo net rudagalviai kirai, kurie nelabai paiso gamtos išdaigų. Jie smarkiai blaškėsi ir lekiojo.

     Visa laimė, kad balandžio šalčiai truko neilgai. Balandžio paskutinį dešimtadienį ūžtelėjo šilumos banga. Gamtos namuose pasidarė miela ir jauku. Parskrido vėlyviausieji sparnuočiai. Saulė gegužyje taip užkaitino, kad tik stebėtis reikia. Vėl gamtoje netikėtumas ir staigmena.