Balys Auginas

Čia šviesūs langai nuo putojančio džiaugsmo ir žvakių,

Čia šypsosi auksas — ir ledo asfaltu nučiuožia Kalėdos —

O    ten, po beržais, supas Tyliąją Naktį giesmė, lyg plaštakė,

Prie slenksčio apleisto sušalusios eglės, mūs laukdamos, miega.

Į    širdi sudūžta Didžiosios Vilties atvilniję aidai

Ir kviečia pūkuotais laukais į Namus nušarmotus nubrist,

Ten skamba ir šaukia senolių ranka įsiūbuoti Varpai,

Ir miršta sudegęs kalėdinio džiaugsmo skaidrus Žiburys.