SONĖ TOMARIENĖ

Kur tik žiūri, kur tik žvelgi —
Visur šviesa, žėrėjimas.

Aukštybėj žvaigždės, o sniege —
Žvaigždžių atsispindėjimas.

Ką tik girdi, kur tik klausai —
Vis giesmės, džiaugsmo gaidos.
Ir sugaudė širdy balsai —
Dangaus linksmasis aidas.

Suklupo žemė ir naktis
Palei žvaigždžių altorių.

Nurimo ieškanti mintis —
Pabusti nebenoriu.

Pabust nebnoriu niekados
Iš tų šviesiųjų burtų.

Dvasia giedoti nenustos
Giesmių, džiaugsme sukurtų.

Angelų giesmė Michael Parker