Išgirdė ar perskaitę žodi “gotika”, labai dažnai pagalvojame, kad jis yra tik tam tikro architektūros laikotarpio pavadinimas. Tačiau tas gražusis viduramžiu meno stilius taip pat apima skulptūrą, tapybą ir vitražus.

Šis “L. L.” numeris iliustruotas gotikos skulptūromis, kurios parodo tu laiku menininku nepaprastą meistriškumą. Jose taip pat matyti jų autorių, kurių vardai dažniausiai nežinomi, gilus religingumas ir meilė žmogui. Gotikos skulptūroje pamažu ryškėja žmogus: jis studijuojamas ir jo vaidmuo mene labiau pabrėžiamas. Kaip ir visos to laiko meno šakos, gotiška skulptūra yra labai grakšti, dekbratyvi ir pilna mistiškos nuotaikos.

Jakob Raschauer (1443)

Marija su Kūdikiu (detalė)