1958 GRUODIS (DECEMBER) VOL. IX, NO. 11
 
Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
sveikiname gerbiamuosius mūsų skaitytojus, 
rėmėjus ir bendradarbius, linkėdami visiems 
tyro džiaugsmo ir Visagalio palaimos. 
Tikimės, kad ir ateinančiais metais 
gražiai ir nuoširdžiai bendradarbiausime. 
Stengsimės, kad “Laiškai Lietuviams” 
būtų toki, kokių jūs laukiate, 
todėl norėtume palaikyti tamprų ryšį 
su skaitytojais ir žinoti jų pageidavimus, 
kad galėtume, kiek galima, visus patenkinti.