A.BERNOTAS

     PAŠTO ŽENKLUOSE visuomet atsispindi svarbiausi žmonijos įvykiai. 1956 m. suėjo 400 metų nuo Jėzuitų Ordino isteigėjo šv. Ignaco Loyolos mirties. Ta proga įvairios valstybės išleido specialius pašto ženklus. Čia duodame keletą įvairių kraštų pašto ženklų, vaizduojančių jėzuitus ir jų veiklą:

     1.    Ispanija — šv. Ignacas Loyola (1955);

     2.    Ispanija — Montserrato vienuolynas, kur šv. Ignacas pasiryžo steigti naują Ordiną (1956);

     3.    Vatikanas — popiežius Povilas III patvirtina Jėzaus Draugiją (1956);

     4.    Kolumbija — šv. Ignacas Loyola (1956);

     5.    Portugalija — Indijos ir Japonijos misijonierius šv. Pranciškus Ksaveras (1952);

     6.    Brazilija — vienas Sao Paulo miesto kūrėju — tėvas Juozas de Anchieta (1954);

     7.    Kolumbija — šv. Petras Klaveras, vadinamas “negru apaštalu” (1955);

     8.    Paragvajus — jėzuitu pastatytos Trinidad bažnyčios griuvėsiai (1955).