1958 VASARIS (FEBRUARY) VOL. IX, NO. 2

TAUTOS kalba yra bendras meilės ryšys,

vienybės motina, pilietiškumo tėvas,

ištikimiausias valstybės sargas.

Sunaikink kalbą - sunaikinsi tautos gyvybę,

pačią tautą, jos santaiką, vienybę ir dorovę.

Žmogus, gaudamas iš Dievo buvimą,

gauna taip pat ir įvairias prigimties ypatybes,

tarp kurių yra ir tautybė.

Todėl tautybės paniekinimas

yra aiškus Dievo valios paniekinimas.

Los Angeles arkivyskupas, kard. J. F. McIntyre