JUOZAS VAIŠNYS, S. J.

THE BROTHERS KARAMAZOV


      Seniai lauktas filmas, ypač tų, kurie yra skaitę garsųjį Dostojevskio to paties vardo veikalą, šis veikalas tikrai yra klasiškas, atvaizduojąs 19-tojo amžiaus Rusijos gyvenimą. Jis yra įdomus ir politikui, ir istorikui, ir dvasiškiui. Puikiai atvaizduoti charakteriai, tiksliai pagautas Rusijos gyvenimo pulsas. Ar visa tai galima pasakyti apie filmą? Be abejo, kad ne. Didžiųjų rašytojų klasikiniai veikalai, parodyti filme, beveik visuomet daugiau ar mažiau nublanksta. Norėdamas tiksliai perduoti genijaus veikalą, ir filmo režisierius turi būti genijus. Deja, jie ne visi yra genijai. Kai kurie gamina filmą visuomet pagal tam tikrą nusistovėjusį planą, kaip ir viename amerikiečių žurnale buvo rašyta: berniukas sutinka mergaitę; berniukas praranda mergaitę; berniukas vėl laimi mergaitę — ir filmas baigiasi meilės triumfu.

      Jeigu kas tai supranta ir iš Hollywoodo režisierių tobulumo nelaukia, tai šis filmas jam patiks. Dostojevskio veikalo charakteriai yra mėginami kaip galima tiksliau atvaizduoti, bet, žinoma, jie yra tik tų charakterių šešėliai. Grušenkos vaidmenyje Maria Schell yra gana gera. žiūrėdamas jos vaidybos, prisimeni ir pagalvoji, kaip šiame vaidmenyje atrodytų Marilyn Monroe, kuri taip norėjo patekti į šį filmą ir vaidinti Grušenką... Gal būt, įspūdingiausias yra Lee J. Cobb, vaidinąs senąjį Karamazovą. Kitų Karamazovų tipams trūksta ryškumo ir tikslumo. Pagrindinis veikalo asmuo Dimitri (Yul Brynner) atrodo kažkaip per daug sustingęs. Jo charakteris turėtų atvaizduoti gėrio ir blogio sintezę, bet kiekvienam aišku, kad tai nėra taip lengva... Tačiau pagrindiniai “veikėjai” čia yra du: pinigas ir kūniška meilė. Juos režisierius ir stengėsi labiausiai išryškinti. Filmas suaugusiems gali būti įdomus. (A-III)

PEYTON PLACE

      Filmas visu savo pobūdžiu labai primena “Bonjour Tristesse”, apie kurį rašėme praėjusį kartą. Jis yra gamintas pagal tikrai blogą ir nešvarų Grace Metalious romaną. Pagrindinė režisieriaus pareiga čia buvo išvalyti visus nešvarumus, ir tai jam neblogai pavyko. Jeigu minėto romano negalima niekam rekomenduoti, tai filmas gali būti net labai įdomus ir naudingas visiems suaugusiems.

      Artistų sąstatas labai gausus, jų vaidyba gana gera. Savo vietoje yra ir Lana Turner, ir Hope Lange, ir Lee Philips, ir Lloyd Nolan, ir Arthur Kennedy. Pasirodo tikrai talentingai ir simpatiškai jaunoji Diana Varsi. Manome, kad tai yra vienas geresnių šiuo metu rodomų filmų. Vykusiai parodyta kasdieninio gyvenimo drama, kartas nuo karto gresianti tapti tragedija. (A-III)

      Kai kas sako, kad tai yra didžiausias ir svarbiausias veikalas po “Vakarų fronte nieko naujo”, kuris, parodydamas karo žiaurumą ir beprasmingumą, nori atvaizduoti taikos reikalingumą pasaulyje. Filmas yra suktas pagal Pierre Boulle romaną. Jeigu mes aukščiau sakėme, kad filme tiksliai perduoti kokio nors veikalo charakteriai reikia genijaus, tai čia galima sakyti, kad šio filmo režisierius David Lean (anglas) tikrai geniališkai suharmonizavo labai skirtingas scenas ir viena kitai priešingas nuotaikas. Vienas šį filmą gali vadinti tragišku, kitas — komišku; vienas jį laikys įdomia nuotykių istorija, kitas — žiauriu karo atvaizdavimu. Nė vienas jų nesuklys, visi teisingai galvos, nes šiame filme galima rasti visko.

THE BRIDGE ON THE RIVER KWAI

      Veiksmas vyksta Burmoje II-jo Pasaulinio Karo metu. Statomas tiltas per upę, tiesiant geležinkelį tarp Bangkok ir Rangoon. Filmui sukti parinkta įdomi Ceylono vieta, labai tiksliai atvaizduojanti knygoje minimas Burmos apylinkes. Pagrindinis artistas Alec Guinness, kurį esame įpratę matyti komiškuose vaidmenyse, įrodo, kad jis moka puikiai pasirodyti ir rimtose scenose. Kai kurie kritikai laiko šį filmą pačiu geriausiu praėjusių metų ekrano kūriniu. Jis yra rekomenduotinas visiems. (A-I)

THE SEVEN HILLS OF ROME

      Gražus muzikinis filmas su žinomu tenoru Mario Lanza, kuris dainuoja visur, visaip ir viską, čia jis dainuoja operų arijas, liaudies dainas ir šlagerius. Taip pat savo dainomis bei vaidyba stengiasi imituoti kai kuriuos žinomesnius Amerikos dainininkus: Perry Como, Louis Armstrong, Dean Martin ir kitus. Lengva muzika, lengvas humoras, gražūs Romos vaizdai, matomi iš helikopterio — tai šio filmo charakteristika, šalia Mario Lanza, pagrindinės artistės vaidmenyje matome simpatišką italiukę Marisa Allasio. Filmas tinkamas visiems, norintiems gražiai ir lengvai praleisti porą valandų. (A-I)