Šis “L. L.” numeris yra iliustruotas V. Valaičio fotografijos kūriniais, iš kurių galima išskaityti jo stilių ir ieškojimą naujų formų. Duosime progos ir ateityje skaitytojams pasigėrėti jo meniškomis fotografijomis.

Vanda ir Vytautas Valaičiai

      VYTAUTAS VALAITIS yra vienintelis lietuvis, studijuojąs fotografijos meną universitete. Jis yra gimęs Kaune 1931 m. Gimnazijos mokslą pradėjo Lietuvoje, tęsė Vokietijoje ir užbaigė Amerikoje. Prieš porą metu vedė Vandą Tamsevičiūtę, su kuria dabar drauge studijuoja Ohio universitete. Vytauto pagrindinė studijų šaka — fotografija, o šalutinė — žurnalistika. Vanda studijuoją fizinį auklėjimą. Abudu baigs universitetą ateinančių metų pradžioje.

      Vytautas, dar vaikas tebebūdamas, mėgdavo stebėti gamtą, aplinką, įsiskverbdavo jam į pasąmonę įvairių situacijų ir matytu vaizdu kompozicijos. Jisai suprato, kad tuos matytus vaizdus galima užfiksuoti ne tik tapytojo teptuku, bet ir foto aparatu. Jam buvo taip pat aišku, kad fotografavimas gali būti ne tik amatas, bet ir tikras menas. Taigi, atlikęs karinę tarnybą, jis ir ėmėsi studijuoti fotografijos meną Ohio universitete, kurs vienas iš nedaugelio turi pilną fotografijos kursą. Baigęs universitetą, tikisi dirbti žurnalistinės fotografijos darbą kuriame nors Amerikos žurnale, kol bus galima grįžti į Lietuvą ir ten dirbti savo pamėgtoje srityje, kurios specialistu mes iki šiol neturėjome.

      V. Valaičio stilius dar nėra pastovus. Jis vis tebeieško nauju formų. Ji domina ir judesio fotografija, ir spalvų bei šviesos efektai, ir kompozicija, kurioje ypač daug reikšmės jis priduoda erdvės ryšiui su fotografuojamu objektu. Jo nedomina gražūs, persaldyti peisažiniai vaizdeliai. Jis mėgsta fotografuoti žmones, jų santykį su aplinka, stengiantis atvaizduoti, kiek tai yra įmanoma, ir jų vidaus pasaulį. Džiaugiamės, kad mes tuoj sulauksime aukštąjį mokslą baigusio fotografo — menininko.