Mes esame įpratę moters prigimtį charakterizuoti dviem žodžiais: pasiaukojimas ir tarnavimas. Tačiau šie du žodžiai pilnai neišaiškina moters psichologijos, nes ir jie yra išsivystę iš labai stipriai jos sieloje įsišaknijusios meilės. Kai mergaitė rengiasi tekėti, ji nori ta meilę išplėsti vyrui ir vaikams. Ši meilė niekad nesumažės ir neužges, jeigu moteris supras, kad pasiaukojimas vyrui ir vaikams yra jos pašaukimas ir jai skirtas būdas tarnauti Dievui. Ši meilė yra stipresnė už bet kokią kitą, nes ji vykdo Dievo nustatytus planus ir dalyvauja Jo tvėrimo darbe. Jeigu moteris tai gerai supras, tai jai gyvenime nebus sunku aukotis ir tarnauti. Ji žinos, kad jos gyvenimas yra glaudžiai susijęs su dievišku gyvenimu. Toks gyvenimas yra ne atskirti malonūs ar nemalonūs akordai, bet pilna, užbaigta ir gražiai suharmonizuota muzika.

Hollywoodo artistė LORETTA YOUNG