A. Bernotas

      Šiais metais suėjo 100 metų nuo stebuklingojo Marijos pasirodymo Liurde. Ten vyksta didelės iškilmės ir plaukia tūkstančiai maldininkų iš visų pasaulio kampų. Vatikanas ir Prancūzija šiai sukakčiai paminėti išleido specialius pašto ženklus. Čia pridedame ir kitų kraštų pašto ženklu, vaizduojančiu garsias šventoves.

1. Vatikanas: a. Marijos pasirodymas Liurde 1858 m.,

b. šv. Bernadeta meldžiasi Liurde,

c. ligonis Liurde.

2.    Prancūzija — bendras Liurdo vaizdas.

3.    Kolumbija — šv. Petro Klavero bažnyčia, Kartagenoje.

4.    Kuba — Gailestingosios Dievo Motinos šventovė Cobrėje.

5.    Lietuva — Vilniaus katedra.

6.    Vatikanas: a. Mariazell šventovė Austrijoje,

b. tos šventovės didysis altorius.