1958 BIRŽELIS (JUNE) VOL. IX, NO. 6

AUTORITETAS yra reikalingas šeimoje

ir kiekvienoje gerai sutvarkytoje bendruomenėje.

Autoritetas nėra despotizmas,

bet artimo meile paremtas tvarkos palaikymas.

Nei gryna demokratija nei diktatūra,

bet jų abiejų harmoningas bendradarbiavimas

yra tikro autoriteto pagrindas.

Diktatūra be demokratijos yra despotizmas,

demokratija be jokios diktatūros - anarchija.

Tėvas šeimoje yra autoritetas - diktatorius,

labai demokratiškai atsižvelgiąs

į kiekvieno šeimos nario reikalus ir norus.