G A M T A yra nuostabus Dievo pėdsakas,

ji ir žmogui rodo kelią prie Tvėrėjo.

Žmogus su gamta taip yra susigyvenęs, 

kad be jos jis nebūtų suprantamas.

Gamta teikia žmogui pragyvenimą ir malonumą, 

ji žmogų užgrūdina gyvenimo kovoms.

Ji įkvepia dailininkus, poetus ir muzikus, 

būdama neišsemiamas grožio šaltinis.

Gamta ugdo didžiausius mokslininkus, 

ją studijuodami ir tirdami, bręsta talentai.

Jos grožį, išmintį ir harmoniją 

apvainikuoja gamtos karalius - žmogus.