KOL JAUNAS, O BROLI, SĖK PASĖLIO GRŪDUS
IR DIRVOS NEAPLEISKI! TUOMET, KADA JAUSI, 
KAIP KŪNS IMA STINGTI, DVASIA JAU SUSNŪDUS, 
VĖLU JUK PRIE DARBO: NESĖSI, NEPIAUSI.
 
KOL DEGA KRŪTINĖJ ŠVENTA UGNIS TOJI,
KUR TRAUKIA PRIE DARBO IR DUODA TIEK VIEKO, 
JOG MENKAS IR SILPNAS NET MILŽINU STOJI,
O DIRBK, IDANT NEITŲ UGNIS TA ANT NIEKO!
 
KOL DAR IDEALAIS, BROL, BESIGĖRĖSI,
SIEK PRIE IDEALO TIK DORO IR AUKŠTO,
O SKUBINK! PASKUI TU... JŲ IŠSIŽADĖSI.
DĖL TRUPINIO AUKSO, GARDAUS VALGIO ŠAUKŠTO.
 
GYVENIMO KNYGĄ SKAITYK LAPS Į LAPĄ, 
NESTODAMS, KAD KARTAIS  Į TINGINIUS KLIUVĘS,
TU NESUPELYTUM IR NEITUM Į KAPĄ 
BE LIKUSIO ŽENKLO, KAD ŽMOGUMI BUVĘS.
 
O JEIGU APILSI SUNKIAM DARBE SAVO
IR, NYKSTANT JĖGOMS JAU, NULIŪSI, NERIMSI,
TAI ŽVILGTELK  Į DARBĄ JAUNŲ DRAUGŲ SAVO — 
VIENA AKIMIRKA TU IŠ NAUJO ATGIMSI.
 
DR. V. KUDIRKA