Bedugnėms peržengti reikia žmogaus — ir vienoj, ir kitoj jos pusėj.

Paroda: matyti, susižavėti ir pirkti. Automobilių paroda, McCormick Place, Čikaga.

Reklamos: atkreipti dėmesį ir vilioti. Po neono šviesų išraitytom raidėm.

Televizija: sapnai ar tikrovė?

Prie CBS televizijos stoties Čikagoj.