Sandro Botticelli (1447 - 1510)

Judita, nukirtusi Holoferno galvą.

      Sandro Botticelli yra vienas charakteringiausių tapytojų, kurio paveiksluose matyti to meto kova tarp krikščionybės ir humanizmo. Čia tartum grumiasi viduramžių religinė mistika su klasiniu grožiu. Šitokia nuotaika, atrodo, viešpatavo ir autoriaus sieloje. Botticelli gyvenime yra daug vargo ir tragikos. Visa tai atsispindi ir jo kūriniuose. Jo Madonose nėra renesansiško džiaugsmo, bet tik kažkoks melancholiškas skausmas ir liūdesys.

Iš visų to meto dailininkų Botticelli, gal būt, yra artimiausias mūsų laikams. Kai kuriuose jo paveiksluose galima pastebėti jo mokytojo Filippo Lippi įtaką. Bet mokinys linijų maestriš-kumu, be abejo, viršija mokytoją. Botticellio dvasia yra žymi ir kito šio perijodo menininko Filippino Lippi (1447 - 1504) kūriniuose (žiūr. 318 psl.). Filippino Lippi nereikia sumaišyti su jo tėvu Filippo Lippi.