MASACCIO

(1401 -1428)

Dalis paveikslo, pavadinto “MOKESČIAI" esančio Florencijoj.

RENESANSAS

      Penkioliktojo amžiaus pradžioje gotiškąjį meną pakeičia renesansas. Jau Giotto keturioliktojo amžiaus pradžioje pradėjo vaizduoti gyvus, natūralius žmones, o ne bejausmes bizantiškas figūras. Dar toliau šiuo keliu nuėjo renesanso atstovai, kurių pirmataku yra laikomas Masaccio. Artistai dabar ne tik stebi gamtą ir ją stengiasi kuo natūraliau atvaizduoti, bet pradeda studijuoti anatomiją ir perspektyvą. Geriau supranta šešėlių reikšmę ir stengiasi jais išgauti kuo ryškiausią ir natūraliausią efektą. Studijuoja žmogaus kūno proporcijas, stengiasi atvaizduoti ne visiems tinkančius bendrus tipus, bet charakterius.

      Šio perijodo tapyboje yra ryškus realizmas. Iš atvaizduotų asmenų veidų galima suprasti jų mintis, norus, aistras. Kiekvienas yra skirtingas, kiekvienas atskiras tipas, kaip iš tikrųjų gyvenime ir yra. Gal tik B. Angelico yra šio perijodo išimtis. Jo paveikslai nėra tokie realūs, bet daugiau sudvasinti, saldūs.

      Pradėtu renesanso keliu ėjo F. Lippi, Ghirlandaio, Botticelli ir kiti 15-to bei 16-to amžiaus menininkai iki tų viršūnių, kuriose atsistojo Michelangelo, Leonardo da Vinci ir Raffaello.