TAIP KRUOPŠČIAI STATYTAS MŪSŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS RŪMAS SUGRIUVO. PRIEŠ MUS VĖL NUSITIESĖ ILGAS IR VARGINGAS LAISVĖS KOVŲ KELIAS, KURIUO EITI YRA MŪSŲ PAREIGA, NORS JAME TIK SPYGLIAI IR ERŠKĖČIAI. JAU SENIAI UŽGESO PASKUTINĖS MŪSŲ PARTIZANŲ GYVYBĖS, BET JŲ HEROIŠKA, LAISVE ALSUOJANTI DVASIA TEBEOŠIA LIETUVOS MIŠKUOSE. TENUSKAIDRINA TOJI DVASIA IR MŪSŲ SUNKŲ KELIĄ.

TAUTOS ATEITIS