Pavasaris prie Lincoln parko (aliejus)

    JADVYGA PAUKŠTIENĖ, dailininkė, tapytoja, mokėsi Kauno ''Aušros'' mergaičių gimnazijoje ir Kauno meno mokykloje, kurią baigė 1938 m., įsigydama tapybos specialybę. 1939 m. meno studijas gilino Paryžiuje. Išvykusi iš Lietuvos, dėstė piešimą Vokietijoje, lietuvių gimnazijoje. Nuo 1955 m. dėsto tautodailę Čikagos aukštesniojoje lituanistikos mokykloje. 1937 m. Paryžiaus pasaulinėje parodoje laimėjo aukso medali už kilimo projektą. Yra dalyvavusi daugelyje meno parodų Vokietijoje ir Amerikoje. Išėjusi iš impresionistinės mokyklos, surado individualų tapybinį braižą, teikiantį jos kūriniams daug dramatinės jėgos ir ekspresyvios išraiškos.

Gegužinė ant pievutės (akvarelė)

Vėlyvas ruduo Chikagoje

Muziejų apleidžiant (aliejus)