Vidurinių puslapių iliustracijos — A. Kezio, S. J. nuotraukos