TĖVŲ IR JAUNUOLIŲ pasisakymai apie tarpusavius santykius tik retai rodo giedrų, dažniau permainos įtampą, o kai kada stačiai grūmojančią audrą. Visi mes guodžiamės pasakymu, kad po audros ateis giedra ir po brendimo—-suaugusio gyvenimas. Tiesa, tačiau tai nė kiek nemažina jaunuolių blaškymosi dabar, gal tik truputį paguodžia ateities viltim tėvus, o įtampa lieka ta pati, kaip buvus. Visgi nenuostabu, kad taip yra. 13-19 metai yra perėjimo tiltas iš vaikystės į suaugusio dienas; tai kryžkelė, apsprendžianti kur vėliau pasukti. Kritiškas tai laikas ne vien bręstančiam jaunuoliui, bet ir jo tėvams. Nuo to, kaip tėvai reaguoja, nemažai priklauso, kas iš jaunuolio bus. Brendimo metu ne tik jaunuolis parodo, ar jis vertai subręs, bet ir tėvai, ar jie verti tėvą pašaukimo.