115 - 116 psl. iliustruojami Alg. Grigaičio fotografijomis.

 

Algirdas Grigaitis yra elektros inžinierius, Federalinės Avijacijos Agentūros Čikagos skyriuje tvarkąs aerodromų apšvietimą. Laisvalaikio metu gamtoje “medžioja” žavius vaizdus.
 
Ruduo.
Saulės pasaka.
Paskutiniai spinduliai.
Kova.