A MAN FOR ALL SEASONS

     Šių metų Oscaro premiją laimėjęs filmas “A Man For All Seasons” yra tikrai ypatingos vertės ir grožio kūrinys. Retai pasitaiko taip jautriai ir originaliai pastatytas istorinis filmas, kaip šis. Jame vaizduojamas Sir Thomas More, žmogus, kurio įsitikinimų tvirtumas nepalūžta vienišoje savo sąžinės kovoje prieš jam nepriimtiną įstatymą.

     Išvis filmas įdomus tuo, kad nemėginama atkurti ir ekrane parodyti viso to laiko gyvenimo, kaip paprastai daroma to pobūdžio filmuose, bet susikoncentruojama ties Thomas More asmenybe. Čia iškelti jo charakterio bruožai įtikina, jog tokių tvirtų nusistatymų žmogus verčiau mirtų už savo įsitikinimus, negu gyventų su apgauta sąžine.

     Paul Scofield vaidina Sir Thomas More, ramų, net stoišką įvykių akivaizdoje. Įdomu dar ir tai, kad jis neparodomas kaip koks fatalistas pasišventėlis, kuris ieško kankinio mirties. Jis iki paskutiniųjų stengiasi save apsaugoti ir apginti, tik tai darydamas nepaneigia savo principų ir už juos galutinai turi mirti. Paul Scofield už puikų Sir Thomas More atkūrimą laimėjo Oscaro premiją, kaipo geriausias šių metų aktorius.

     Kiti filmo charakteriai irgi įdomiai atvaizduoti, ypač ryškus Henrikas VIII. Čia karalius parodomas žmogiškas ir kūrybingas, nors ir su kaprizais, tačiau neaklas savo užgaidom ir puikiai žinąs, ką daro. Iki šiol filmuose teko matyti visai kitokius Henriko VIII-ojo atvaizdavimus, kurie šio pastatymo akivaizdoje išryškėja kaip tuščios karikatūros.

     Filmo charakterių stiprumas ir realumas priklauso nuo autoriaus Robert Bolt originalaus veikalo pasisekimo, už kurį jis irgi laimėjo Oscaro premiją. Techninis filmo pastatymas irgi tiesiog be priekaišto. Gera veiksmų eiga, scenos nenuobodžios nei neperkrautos. Filmas ir šioje srityje laimėjo kelias Oscaro premijas: už geriausią režisūrą (Fred Zinnemann), už geriausią cinematografiją (spalvotame filme) ir už geriausią kostiumų paruošimą (spalvotame filme).

     Filmas tikrai vertas visiems pamatyti netik dėl pačios temos įdomumo, bet ir dėl tikrai gero pastatymo.

Dalė Koklytė-Lukienė