KHARTOUM. Generolo Gordono 1884 m. susikirtimas Sudane su fanatiko Mahdi daliniais. Ieškota sensacingų vaizdų, ne charakterių gelmės. Pastatymas spalvotos Cinerama ekrane. Patiks karo vaizdų mėgėjams.

KISS THE GIRLS AND MAKE THEM DIE. Amerikiečių ir anglų agentai išgelbsti žmoniją iš visuotinio sterilizavimo. Filmas spalvotas. Tinkamas visiems.

LA GUERRE EST FINIE. Prancūzų gamybos filmas pavaizduoja profesionalą revoliucijonierių, priverstą pergalvoti savo įsipareigojimą padėti nuversti Ispanijos Franko režimą. Paraštės anglų kalba. Filmas gali būti įdomus suaugusiems, bet netinka nei jaunuoliams, nei vaikams.

THE LIQUIDATOR. Nekaltai atrodantis kvailius pasamdomas anglų slaptosios policijos padėti išnaikinti šnipus. Filmas vietomis pramoginis, vietomis be skonio. Netinka nei jaunuoliams, nei vaikams.

THE LOVEMAKERS.Nauja italų filmo “La Viaceia” laida. Filmas vyksta realiame 1885 m. Florencijos fone, kuriame šeima veda ginčus dėl paveldėjimo. Nepastovų sūnų vaidina Jean-Paul Belmondo, jo pamėgtą prostitutę Claudia Cardinale. Filmas netinkamas jaunesniems kaip 18 metų.

LOVES OF A BLONDE.Čekoslovakų gamybos komedija apie lengvapėdiškai romantišką mergaitę, kuri netikėtai atsilanko sutikto muziko namuose. Paraštės anglų kalba. Filmas vidutiniško lygio ir tinka tik suaugusiems.

MADE IN ITALY.Šis itališkas filmas trumpų pasakų ar pagautų vaizdų pagalba humoristiškai tiria modernią moralę. Paraštės anglų kalba. Savotiško tipo filmas, tinkamas tik suaugusiems.

A MAN AND A WOMAN.Nesudėtinga intryga, bet sumaniu ir spalvingu filmavimu atvaizduojamas stiprus vieno našlio - filmų techniko ir našlės - automobilių lenktynininkės patraukimas vienas prie kito. Šis prancūzų filmas (su paraštėmis anglų kalba) laimėjo Oskaro premiją kaipo geriausias svetimos gamybos filmas.

A MAN FOR ALL SEASONS.Roberto Bolto vaidinimas, pritaikytas filmo ekranui, dramatiškai atkuria Sir Thomas More gyvenimą ir jo nužudymą Henriko VIII-ojo laikais. Sir Thomas More vaidmeny puikiai pasirodo Paul Scofield. Filmas spalvotas ir rekomenduojamas visiems, net didesniems vaikams (žr. platesnį filmo vertinimą “Laiškuose Lietuviams”, gegužio nr., 218 psl.).

MARAT / SADE.Veikalas apie protinių ligų pacientų suvaidintą vaidinimą, parašytą vieno iš pačių pacientų tarpo, Markyzo De Sade, 1808 metais. Vaidinime aktoriai turi nužudyti Marat. Filmas spalvotas ir pagamintas pagal Peter Weiss to pat vardo dramą. Labai įdomus, bet tik suaugusiems.

A MATTER OF RESISTANCE.Prancūzų komedija, humoristiniai pašiepianti prancūzų atsidavimą “l’amour toujours” tarp rimtų “D-day” invazijos įvykių. Paraštės anglų kalba. Geras pramoginis filmas. Netinkamas vaikams.

MONKEYS, GO HOME!Šioje Walter Disney komedijoje Dean Jones pastangos išmokyti šimpanzes rinkti alyvų derlių nepatinka vietiniams prancūzų kaimiečiams. Filmas spalvotas. Vidutiniško lygio.

MORGAN!Jautrus anglų gamybos filmas apie jauno menininko nevykusias, bet juokingas pastangas vėl patraukti savo nuo jo atitolusią žmoną. Tik suaugusiems.

MURDERER’S ROW.Dean Martin vaidina agentą Matt Helm šiame nuobodžiame filmo “The Silencers” tęsinyje. Menkos vertės filmas, netinkantis jaunuoliams nei vaikams.

MY SISTER, MY LOVE.Gerai pastatytas, bet sukrečiantis švedų gamybos filmas apie uždraustą meilę toj pačioj šeimoj XVIII-ojo šimtmečio Švedijoje. Paraštės anglų kalba. Netinkamas jaunesniems kaip 18 metų amžiaus.

NAKED AMONG THE WOLVES.Mažas žydukas, slaptai įvežtas į Buchenwaldo koncentracijos stovyklą prieš pat aliantų atėjimą tampa simboliu brutalaus konflikto tarp kalinių ir nacių. Paraštės anglų ir lenkų kalba. Labai geras filmas suaugusiems ir subrendusiems jaunuoliams, bet netinka vaikams.

NASHVILLE REBEL.Ne tik pats filmas, bet ir dainos yra menkavertės šioje melodramoje apie kaimo dainų dainininką. Visai netinka jaunuoliams ir vaikams.

NIGHT GAMES. Švedas Mai Zetterling šį kartą surežisavo techniškai gerai atliktą, bet dramatiškai tuščią filmą apie žmogų, kuris išsilaisvina iš savo neurotiškos vaikystės nemalonių pergyvenimų ir jų įtakos. Paraštės anglų kalba. Filmas menkos vertės ir netinka jaunesniems kaip 18 metų amžiaus.

NIGHT OF THE GENERALS.Filmas apie psichopatą vokiečių generolą ir asmeninio teisingumo problemą karo metu. Labai geras suaugusiems ir pilnai subrendusiems jaunuoliams, bet ne vaikams.

90 DEGREES IN THE SHADE.Šio filmo foną puošia įdomūs modernios Pragos vaizdai. Veikalas sukasi apie vieno tylaus revizoriaus atrastą didelį finansinį išeikvojimą, padarytą krautuvės vedėjo ir jo meilužės. Filmas menko lygio; visai netinka jaunuoliams nei vaikams.