Tur būt, kiekvieno mūsų svajonė yra pabėgti nuo vasaros karščių kur nors prie ežero, išsitiesti ant vejos medžio pavėsyje, atsileisti nuo darbų, kurie visą žiemą persekiojo, ir pasinerti į įdomią knygą. Štai čia keistu sutapimu mes turime visą glėbi knygų, kurios tiktų vasaros laisvalaikio skaitymui.

     Neseniai pasirodė Antano Vaičiulaičio “Gluosnių daina” — tai dailiai apipavidalintos vinjetės iš paprastų ir nepaprastų lietuvių gyvenimo įvykių. Akiai ir ausiai maloni Nelės Mazalaitės knyga “Miestelis, kuris buvo mano” — čia su pasakotoja ir jos palydovu lūkuriuodami atvažiuojančių namiškių, pamažu einame nuo geležinkelio stoties į miesteli — o pakeliui, atrodo, kiekvienas akmuo turi savo istoriją, kurią šneki pasakotoja gyvai apsako tylinčiam palydovui.

     Turim ir du romanus, kurie mus nukelia i netolimą praeitį: “Draugo” premiją laimėjęs Prano Naujokaičio “Žydinčios dienos” sukasi apie tarpkarių metus ir žemės reformą. Aloyzo Barono “Trečioji moteris” (atžymėta “Giedros” premija) prasideda ten, kur Naujokaičio knyga baigiasi — su pirmaisiais karo metais. Knyga greitai skaitoma, betgi priverčia skaitytoją susimąstyti.    

     Jei nori knygos, kuri duoda progos daug dalykų pergalvoti, imk į rankas Rosemary Haughton “On Trying To Be Human” — tai knyga, kurios tezė yra, kad buvimas krikščioniu reiškia norą tapti pilnesniu žmogumi. Pati knyga rodo kelis kelius į gilesnį žmogiškumą. Kaip būti jautriu žmogumi — ir tokiu žmogumi, kuris drįsta savo tikėjimą liudyti — galime pamatyti Dietrich Bonhoeffer “Letters and Papers from Prison” — tai jo laiškai, rašyti Berlyno kalėjime tėvams ir draugui. Vokiškai skaitantiems rekomenduojame Hans Graf von Lehndorff “Ost-preussiches Tagebuch” — tai giliai tikinčio krikščionio daktaro pergyvenimai 1945-47 metais Rytprūsiuose, karo bangai persiritus.

     Žvilgsnį į šių dienų rūpesčius meta Juozas Girnius savo knygoje “Idealas ir laikas” — ypatingai įdomūs antrosios knygos dalies samprotavimai apie pasaulėžiūros svarbą žmogaus gyvenime. Antano Maceinos “Dievo avinėlis” tęsia svarstymus, apie Dievą ir žmogų.

     Vasaros kaitroje norisi ir knygų, kurios leistu pabėgti į svetimus, nematytus, neregėtus kraštus. Tokiai kelionei į fantazijos pasaulį ypač tinka J. R. R. Tolkien “The Hobbit” ir “Lord of the Rings” trilogija (visos gaunamos pigioje popierinėje Ballantine Books laidoje). Reikia tik skaitytoją perspėti, kad knygą beskaitant elfų, orkų ir hobitų pasaulis tampa lygiai realus kaip ir žmonių pasaulis, gi Bilbo ir Frodo stojasi greta epinių herojų. Tas, kuris įsitikinęs, kad vaikų knygos yra tik vaikams, turėtų paskaityti Kenneth Grahame “The Wind in the Willows” (pigi Scribner Library laida) apie kurmį, upės žiurkę ir varlę, kuri turėjo pavojingą aistrą automobiliams.

     Tiems, kuriuos labiau domina žmonių, negu gamtos pasaulis, rekomenduojame premiją laimėjusį Bernard Malamud romaną “The Fixer”. Nuotykių romanų mėgėjai nesigailės perskaitę John le Carre špionažo romaną “The Looking Glass War”.

Štai visa knygų krūva — belieka tik pasiimti didelį lagaminą ir dvi savaites atostogų...

Arūnas Liulevičius