JONAS DOVYDĖNAS

Jonas Dovydėnas, rašytojo Liudo Dovydėno sūnus, gimęs 1939 m. Lietuvoj. Pradėjo domėtis fotografijos menu tarnaudamas amerikiečių aviacijoj. Studijavo anglų literatūrą, braižybą, fotografiją įvairiuose Amerikos universitetuose. Nuo 1966 metų dirba Čikagos Urban Renewal departamente, kaipo fotografas. Čikagos Meno Institutas suruošė jo darbų parodą š. m. gegužės 27 — liepos 23 d. Šio "Laiškų Lietuviams” numerio 241-244 psl. iliustruojami fotografijomis iš tos parodos; tema — poilsis.