Birželio 9 d. rytą, Romoje, nuo širdies smūgio mirė vysk. Pranas Brazys, M.I.C. Jis buvo gimęs 1915 m. vasario 18 d. Balsupiu kaime, netoli Marijampolės. 1932 m. įstojo i marijonu vienuoliją. Kunigu buvo įšventintas 1942 m. 1946 m. gavo teologijos, o 1948 m. filosofijos daktaro laipsnius. Pastoracini darbą dirbo tarp lietuviu Vokietijoje ir Argentinoje. 1957 m. buvo išrinktas marijonu vienuolijos vicegenerolu. 1965 m. vasario 4 d. buvo konsekruotas vyskupu ir paskirtas Europos lietuvių sielovadai. Pasižymėjo Vatikano II suvažiavimo krikščioniška dvasia, pagal kurią buvo pradėjęs planuoti pastoracinę veiklą. Jo mirtis lietuviams yra didelis smūgis.