"Kai šį pavasarį nuėjau į kiną ir pamačiau filmą “Blowup”, tiek susidomėjau fotografavimu, kad, sekančią dieną nusipirkęs foto aparatą, ištisą mėnesi nieko kito nedariau, kaip tik fotografavau ir aiškinau dieną ir nakti — po 20 valandų į parą”, taip apie savo fotografavimo karjeros pradžia kalba Uosis Juodvalkis, jaunas Čikagos Universiteto matematikos studentas. Vasarą su foto aparatu jis išklaidžiojo įvairiausius gamtos kampelius ir aplankė visą eilę lietuviu parengimu, stovyklų, kursų ir kitokių susibūrimu, mėgindamas, kaip tas “Blow-up” filmo fotografas, užfiksuoti ką tai netikėto ir paslaptingo. Kažką tai netikėto ir paslaptingo jis jau ir užtiko. Tai jis ir parodo šio “Laiškų Lietuviams” numerio puslapiuose (353, 360, 373-376, 382), o taip pat ir ši, lapkričio, mėnesi įvykstančioje jo fotografijų parodoje George Williams Kolegijoje Čikagoje.

UOSIS JUODVALKIS