Kadangi yra įvairių sunkenybių pinigus siųsti į užsienį, beveik visose šalyse mes turime savo įgaliotinius, kuriems galite siųsti pinigus už “Laiškų Lietuviams” prenumeratas. Štai tų įgaliotinių sąrašas:
 
Anglijoje — Rev. Just Steponaitis, St. Patrick’s Dock St., Widnes, Lancs
Argentinoje — Rev. P. Brazys, MIC Mendoza 2280, Avellaneda, Buenos Aires
Australijoje — Rev. St. Gaidelis, S. J. 264 Miller St., North Sydney, N. S. W.
Belgijoje — Rev. J. Aranauskas, S. J. 15, rue Ferrer, Mons
Brazilijoje — Rev. K. Miliauskas Caixa Postai 4118, Sao Paulo
Kanadoje — Rev. St. Kulbis, S. J. 1855 rue Rachel, East, Montreal, Que.
Kolumbijoje — Rev. N. Saldukas, S. S. Colegio Salesiano de Leon XIII, Bogota, Carr. 5a No. 8 - 36
Prancūzijoje — Rev. K. Pečkys, S. J. 42, rue de Grenelle, Paris, VII
Šveicarijoje — Rev. Dr. J. Navickas Monastere de Montorge, Fribourg
Urugvajuje — Rev. VI. Mikalauskas, S. J. Caigua 3711, Montevideo
Venecueloje — Rev. A. Sabaliauskas, S. S. San Francisco de Sales, Caracas
Vokietijoje — Rev. P. Daugintis, S. J. (13b) Pullach bei Muenchen, Berchmanskolleg 
 
     Visiems šiems mūsų įgaliotiniams už pagalbą ir triūsą nuoširdžiai dėkojame.