1958 SAUSIS (JANUARY) VOL. IX, NO. 1

Kai metai po metų keičia gyvenimo srovę,

tai gal ir žmogus kartais pagalvoja:

ar eiti su nauja srove, ar laikytis senosios?

Mes turime gerbti tėvų palikimą - tradicijas,

bet jeigu jų aklai laikysimės,

nepritaikydami prie besikeičiančio gyvenimo,

tai neisime savo tėvų pėdomis:

jei būtų jie taip elgęsi - tradicijų nebūtų sukūrę.

Nepripažinti to, kas yra, nebūtų išmintinga,

tačiau nedaug išminties būtų ir tuo atveju,

kai stovėtum ten, kur esi, džiaugtumės tuo, ką turi,

o nesistengtum žengti pirmyn ir kilti aukštyn.