J. Akstinas    Vakaras Dainavoje
 
 
     Šių metu balandžio mėn. pabaigoje Čiurlionio galerijoje, Čikagoje, Korporacija “Gintaras” suruošė meno parodą, kurioje dalyvavo vienuolika mūsų jaunesniosios kartos menininku: J. Akstinas, V. Balukienė, V. Ignas, A. Kurauskas, R. Mazoliauskas, J. Mieliulis, M. Nasvytis, V. Remeika, J. Šapkus, J. Šapkuvienė ir R. Viesulas. Visi šie menininkai yra mokęsi Freiburgo Taikomosios Dailės Institute, įsteigtame V. K. Jonyno. Visi meno dėstytojai tame institute buvo lietuviai.
 
Ši “Laišku Lietuviams” numerį iliustruojame keletą minėtu dailininku kūriniu, kurie buvo išstatyti parodoje.
 
R. Viesulas Septyni kalavijai