Senas yra vanduo

Ši reprezentacinė fotografija buvo Illinois valstybės fotografu 1964 m. rinkinyje “Direction”. Algimantas Kezys, S. J. yra pakviestas rengti foto parodą Illinois Meno Institute Čikagoje š. m. V. 22 — VII. 18.