D. Tarabildienė Nakties sargyboje  (Lino raižinys)

D. Tarabildienė Miške  (Spalvotas ofortas)

D. Tarabildienė Saulės kūdikėlis  (Spalvotas ofortas)

D. Tarabildienė Bitutė (Spalvotas ofortas)