Mes vartojame daug įvairių raktų atrakinti namams, spintai, automobiliui. Bet svarbiausias raktas, kuriuo galima atrakinti duris į laimę, tai yra darbas. Darbas žmogui atneša pasisekimą gyvenime. Jeigu dirbsi, gyvenimas bus linksmas, malonus, o jei nedirbsi, bus sunku ir nuobodu gyventi. Darbu galima nugalėti daug kliūčių, trukdančių gražų gyvenimą. Kažkas yra pasakęs, kad darbas tai gyvenimo druska, saugojanti žmogų nuo sugedimo. Net ir negabiausias jaunuolis gali daug ko pasiekti moksle, jeigu rimtai dirbs.

      Norint, kad gyvenimas būtų įvairesnis, šviesesnis ir daugiau atitinkąs tai paskirčiai, kuriai Dievas jį mums suteikė, kiekvienam patartina šalia pagrindinio savo darbo, užsiimti kokiu nors kitu šalutiniu darbu, kuris teiktų daugiau malonumo. Anglai tokį mėgiamą šalutinį užsiėmimą vadina "hobby". Vieniems šis užsiėmimas gali būti sportas, kitiems visuomeninė veikla, tretiems rašymas, ketvirtiems paštų ženklų rinkimas ir taip toliau.

      Kažin ar rasime daug žmonių, kurie šalia savo pagrindinio užsiėmimo nebūtų turėję kokio nors "hobby"? Mums būtų sunkiai įsivaizduojamas kan. Tumas - Vaižgantas be jo rašinių, Maironis — be poezijos. Tą pat galima pasakyti ir apie kitus mirusius ar dar gyvus mūsų žymesniuosius asmenis.

      Tai mums verta prisiminti ypač dabar, kai daugeliui tenka dirbti ne savo mėgiamą profesijos darbą, bet kur nors fabrike. Kad tas fizinis darbas neprislėgtų dvasios ir žmogaus nepaverstų mašina, kiekvienam būtų labai naudinga kuo nors užsiiminėti, kas labiau pakeltų dvasią ir tremties gyvenimą padarytų lengvesnį bei prasmingesnį. Reikėtų kiekvienam stengtis įsijungti ar tai į visuomeninę veiklą, ar į karitatyvinę, ar į kokią nors kitą. Mūsų jaunimo organizacijoms labai trūksta vadų, taigi, vyresniesiems čia dirva labai plati. Jeigu parėjus iš fabriko nėra nuotaikos, reikia vis tiek prisiversti ir ką nors dirbti. Toks darbas atneš ir geresnę nuotaiką. Tokiu būdu mes pasijusime, kad neveltui gyvename, pamatysime, kad dirbame Dievui ir Tėvynei, o tada būsime ir laimingi, nes laimingas yra tik toks gyvenimas, kurs yra prasmingas, kurs yra naudingas visuomenei.

Pr. Alšėnas