JUOZAS VAIŠNYS, S.J.

FANTASTIŠKI FILMAI

     Kai kaubojiški šaudymai, detektyvinės istorijos ir meilės romansai kino lankytojams įgriso ir nusibodo, pradėta vis daugiau ir daugiau gaminti fantastiškų, grynai išgalvoto turinio filmų. Kai kuriuose yra rodoma tai, ko nėra ir negali būti, ką tik fantazija sukuria. Kituose rodoma tai, ko nėra, bet galėtų būti, ką žmogus gali lengvai įsivaizduoti.

     Kai kuriuose šios rūšies filmuose rodomi visoki vampyrai, monstrai ir kitokios baisenybės, nes yra žmonių, kuriems tai patinka. Apie tai buvo ir amerikiečių spaudoje diskutuota, keliant klausimą, ar tai yra naudinga ar žalinga. Vieni sakė, kad žalinga, nes be reikalo gadinami ir taip jau silpni šių laikų žmogaus nervai. Kiti įrodinėjo, kad tai yra kaip tik tiems silpniems nervams naudinga, nes toki filmai juos pamažu sustiprina. Jie sako, kad vaikai ir suaugusieji, kurie yra linkę į baimę, žiūrėdami tokių filmų, prie baisių scenų pripranta ir tampa stipresni. Žinoma, čia yra gana sudėtingas psichologinis klausimas, kurio sprendimas gali priklausyti nuo konkrečių skirtingų aplinkybių. Vis dėlto esame linkę manyti, kad tokie filmai gali atnešti daugiau žalos negu naudos. Iš šios rūšies filmų galima paminėti dabar kai kur rodomą “Horror of Dracula”.

     Yra fantastiškų filmų, kur fantazuojama, pasiremiant mokslu: šventraščiu, geografija, geologija. Taip yra atsiradę filmai: “Adam and Eve”, “Monolith Monsters”, “Love Slaves of the Amazon” ir kt. Tai yra būdas praleisti laiką, panašiai kaip kortuojant arba tuščiai svajojant ir statant pasakų pilis.

     Šia proga norime įspėti skaitytojus, kad šiame skyriuje aprašomi filmai ne visi yra rekomenduojami. Kai kas mano, kad jeigu koks nors filmas yra paminėtas “Laiškuose Lietuviams”, tai jis yra labai geras ir visiems patartinas žiūrėti. Dažnai mes aprašome tokius filmus, kurie yra visiems rekomenduotini,  bet kartais paminime ir tokius, kurie savo pavadinimu arba išpūsta reklama gali vilioti žiūrovus, bet paskui juos apvilia. Mūsų filmų recenzijų tikslas yra dvejopas: rekomenduoti gerus filmus ir apsaugoti nuo blogų. Kartais aiškiai pasakome savo nuomonę, o kartais paliekame spręsti pačiam skaitytojui, kuriam tai nebus sunku, jei įsigilins į aprašymą.