Ž M O G U S yra protingas gyvulys -
toks yra filosofinis žmogaus apibrėžimas. 
Tarp žmogaus ir gyvulio yra tas skirtumas, 
kad žmogus turi dvasinę ir nemarią sielą 
su jos galiomis: protu ir laisva valia.
Gyvulys nei proto nei laisvos valios neturi, 
nors jame pasireiškia labai protingi veiksmai. 
Tie veiksmai nėra jo laisvos valios tvarkomi, 
bet stiprios valios ir didžio proto iš šalies.
Ir valia ir protas yra To, kurs gyvulį sutvėrė. 
Tik žmogui yra duota laisva valia -
jis pats apsisprendžia už gėrį ar blogį.