BENDROS

1.    Konkurse dalyvauti kviečiami visi lietuviai fotografai, mėgėjai ir profesionalai — gyvenantieji JAV ir kitur.
2.    Konkurse bus dvi grupės:
      a.    Nespalvotų (monochromatinių) nuotraukų,
      b.    Spalvotų skaidrių.
3.    Dalyvavimo mokestis yra $2.00 kiekvienai grupei. ($4.00, dalyvaujant abiejose grupėse).
4.    Galima dalyvauti bet kurioje vienoje grupėje arba abiejose grupėse drauge.
5.    Kiekvienas dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip aštuonias nuotraukas nuotraukų grupei, ir ne daugiau kaip aštuonias skaidres skaidrių grupei. Galima dalyvauti ir su mažiau darbų.
6.    Nuotraukas, skaidres ir mokestį siųsti šiuo adresu:
     Algirdas Grigaitis — L.F.A. konkurso vedėjas 2081 Plainfield Drive Des Plaines, 111. 60018
7.    Gautos nuotraukos ir skaidrės bus kruopščiai saugojamos. Tačiau konkurso rengėjai nebus atsakomingi už galimą jų pažeidimą ar pametimą konkurso metu arba persiunčiant.
8.    Visi gauti darbai bus pateikti vertinimo komisijai atrinkti premijuotinus. Vertinimo komisijos sąstatas bus paskelbtas vėliau.
9.    Bus skiriamos trys (pirma, antra ir trečia) premijos kiekvienai grupei.
10.    Nuotraukos ir skaidrės bus priimamos iki š. m. vasario 15 dienos.
11.    Konkursui užsibaigus, visi pristatyti darbai bus grąžinti siuntėjams.
12.    L.F.A. pasilieka teisę premijuotus darbus spausdinti spaudoje.
13.    Vertinimo komisijos sprendimas yra galutinis.

NUOTRAUKŲ GRUPĖ

1.    Nuotraukos turi būti išimtinai dalyvio darbas.
2.    Nuotraukos turi būti ne mažesnės kaip 5X7 colių, ne didesnės kaip 11X14 colių ir priklijuotos prie kartono.
3.    Ant kiekvienos nuotraukos antros pusės turi būti užrašyta dalyvio vardas, pavardė, adresas ir nuotraukos pavadinimas.

SKAIDRIŲ GRUPĖ

1.    Skaidrės turi būti įdėtos į popierinius arba plastikinius rėmelius. Rėmelių dydis turi būti 2X2 coliai. Skaidrės, įdėtos tarp stiklų, nebus priimtos.
2.    Kiekviena skaidrė turi būti pažymėta tašku kairiame apatiniame kampe, kaip ji normaliai žiūrima — be jokių aparatų.
3.    Ant kiekvienos skaidrės rėmelių turi būti užrašyta dalyvio vardas, pavardė, adresas ir skaidrės pavadinimas.