NIJOLĖ JANKUTĖ

** Ramutės Skučaitės “KIŠKIŲ TROLEIBUSAI”.

     Nuotaikingi eilėraštukai ir vienas kalėdinis (naujametinis) vaidinimėlis pirmaskyriams. Knygutė sužavės ir darželio pipirus, kai mama ar mokytoja paskaitys, pvz. "kiškis veda troleibusą... kyšo ausys, kyšo ūsai... iš gražiausios pasakėlės pas vaikus keliauja lėlės".

     "Kiškių troleibusuose" autorė lengvai ir žaismingai eiliuoja apie "tetą Samanę", apie aidą miške, apie tinginius pingvinus, sviedinuką, vorą ir ajerus.

     Ados Skliutauskaitės iliustracijos, lengvos kaip snaigių ir lapų mezginiai, puikiai tinka žaismingai knygelės nuotaikai.

** Sigito Gedos “UŽMIGĘ ŽIRGELIAI”.

     Eilėraščiai, kaip autorius pirmame puslapyje sako, "...vaikams dideliems ir mažiems, apie žirgelius, kurie miega, gaidelius, verkiančius po vandeniu... ir jūrų paukščius geltonom kojom".

     Šios knygutės eilėraštukai — liaudies dainų motyvais. Jų veikėjus, vaikui gerai pažįstamus vyturėlius, gaidelius, vėžius, žirgelius, autorius apvilko turtingais fantazijos drabužiais. Ne tik jų išvaizda "supasakinta", bet ir veiksmai fantastiški. Čia akmenys "gieda", mažos mergelės "po dangų lekioja", jūrų žuvelės "sėdi susikūrę ugnį", o tėvas ir motutė "skraido". Autorius kviečia vaikus į rūtų darželį, kur "išdygo arkliukas", pasakoja apie vaikus, "baltą ir žalią", žvaigždeles klausinėjančius: "... kas pasėjo bulveles? Kas pasėjo žmogelius? Kur mes būsim, kai pasensim? Kur po šimto metų būsim?"

Konkurso premijų įteikimas “Laiškų Lietuviams” metinės šventės proga. Kalba mecenatė S. Semėnienė. Toliau matyti mecenatas V. Kuliešius, “L. L.” redaktorius, N. Užubalienė, L. Gražulienė ir V. Kuprys.

 

     "Užmigusius žirgelius" skaitant, jautiesi tartum linksmam, spalvingam sapne, kur viskas ne taip, kaip turi būti, todėl ir gražu, ir linksma. Petro Repšio velykiškai margos vaikiško braižo iliustracijos nė per žingsnį neatsilieka nuo poeto fantazijos, puikiai atbaigdamos pasakiškai sapnišką "Žirgelių" pasaulį.

** Halinos Snopkiewicz “SVAJONĖS IR DVEJONĖS”,

     Versta A. Liobytės, iliustruota Teresės Vilbik, skirta vyresnio amžiaus moksleiviams. Tai penkiolikmetės Liudos gyvenimo iškarpėlė: jos gimnazistiški rūpesčiai; jaunos svajonės ir dvejonės apie mokslinę karjerą; apie liūdną pasaulio padėtį, kurią Liuda pasiryžusi pagerinti, kai tik "gaus Nobelio premiją už biologinius tyrinėjimus"; ir, žinoma, pirmosios Liudos meilės sielvartai ir triumfai. Gaila, kad nesklandus vertimas apsunkina šios jaunatvišku nuoširdumu ir humoru blyksinčios knygutės skaitymą.

** Kurt Pahlen, “STEBUKLINGAME MUZIKOS PASAULYJE”,

     Versta V. Petrausko, iliustruota V. Skuličo — jaunesnio amžiaus moksleiviams. Tai labai vertinga "Noriu Žinoti" serijos leidinių knygutė. Patrauklių pašnekesių bei žaidimų forma vaikas supažindinamas su garso ypatybėmis, muzikos teorijos pagrindais, muzikos instrumentais, simfoniniu koncertu, opera, garsų įrašymu, transliavimu ir didžiaisiais muzikais.

** Wolf Durian “ROBERIS”.

     Versta J. Kiliaus, iliustruota Hans Bretke — nuotykingas pasakojimas apie prijaukintą vilką, kuris... ganė avis! Įdomu, kad veiksmas vyksta JAV-bių šiaurės vakarų prerijose. Šitokia, Lietuvos vaikui egzotiška, aplinka ir ypatingas vyriausias veikėjas, galima tikėti, patrauks didelį būrį mažųjų skaitytojų.