DANGUOLĖ SADŪNAITĖ

ŽIEMAI ARTĖJANT

Aš buvau išsigandusi šalčio.

Kai atradau lapą,

numestą ant kelio.

Nudažytą

raudonai,

žaliai

ir rudai--

(Paženklintą atspaudu

Tavo bato...)

- - - - - -

Ir ten išskaičiau

savo žemėlapi žiemai.

*  *  *

1.

Jūs sugrįžote vėl,

Juoktis —

kartu su gėlėmis,

su paukščiais.

2.

Lapai!

Žvalūs,

linksmi —

kaimiečiai.

3.

Ir rytas —

kilnoja jus,

tarytum akušerė.

Vaizdai iš "Grandies" pasirodymų Čikagoje.

❖❖❖

1.

Tu numirei.

Ir mes palaidojom tave,

šaltą žiemos dieną.

*     *     *     *

*     *     *     *

(Tą dieną snigo —

   irsnigo—)

2.

Tu pasiėmei su savim
                   narną,
                  medį ir saulę —
Ir viską, ką tik turėjom.

DIENAI BAIGIANTIS 1.

Prietema
nusineša dienos kaulus.

Ir debesys šviečia,
kaip didelės salos.

2.

Kas buvo žolė,
kas lapas —
                   dabar sužydi.

3.

Žvaigždės

dauginasi, kaip žuvys.

*                   *                   *                   *                   *

*                   *                   *                   *                   *

Ir naktis ateina
                   juodoj uniformoj.

IŠVYKSTANT 1.

Naktis
atskubėjo i butą.

Ji pripildė
mano kambarį
                   juodais lagaminais.

(Ji išdalina
mano rūbus
iš tamsaus paviljono.)

2.

Greitai
mes sėsimės į laivą.
(Į platų burlaivį) —
kurį Dievas parūpino    
ilgai kelionei.    

Dalį "Laiškų Lietuviams" metinės šventės programos atliks J. Puodžiūno baleto studija.