Danguolė Sadūnaitė

NAKTIS IR BALTAS MĖNESIENOS ŠOKIS

 

naktis ir baltas mėnesienos
                                           šokis
:     :     :     :     :     :     :     :    
naktis,
šalta ir naivi:
pilna arkliavagio džiaugsmo

1.

toks nerimas, tave pamačius!
toks nerimas...
ir taip skaudu —  —
(lyg bitės būtu įsimetę
                   į pačią širdį...)

2.

sugeltos rankos —
ir smilkinys sugeltas

* * *

mano ranka —
tavojoj virpa:
kaip lengvai laikomas paukštis
:     :     :     :     :     :     :     :    
ir kūnas slepia lizdą —
širdyje dainą atliepiančią

LIGONINĖJ

1.

aš paveldėjau Tavo likimą —  —
—  — —  —
jau įtempta styga: mano kūnas ir
vinys:
pirma į rankas
—  —  —  —
pirma į rankas, paskui į kojas

2.

už lango: gatvėje,
plačiai išsiliejęs
                  saulėleidžio kraujas

VIENUOLEI

(ankstyva žiema)

1.

laukuos klajoja
sniego liepsnelė.
—  —  —  —
ir plaukia —
kuokštai tamsos
                   upėje:
pridengti ledo stiklu;
pridengti žvaigždėmis —

2.

tavo ramybę jos matė:
iš žaizdų gimusią.
* * *
toliau gyvensiu...
kaip upė —
kovo mėnesio pradžioje  —
nenustoja plaukusi
artyn į pavasarį...
—  —  —  —
tiktai kaip atpažinsiu
savo krantus —
be tavęs?