Zenta Tenisonaitė

Tylos miniatiūros

Die einen sind die Nacht,
die anderen sind Sterne.
Vasko Popa

MALDA

Žydi žemė...
Žydi medžiai...
Jūros žydi.
Dainuoja gieda upės.
Rimtauja kalnai.
Sausmedžiu sausa žolė pražydo.
Nepavaryk manės,
Gerasis Dieve!...

KONTRASTAS

Aš balta — tu juodas.
Tu baltas — aš juoda.
Tu esi saulėkaitoj,
o aš šešėlyje.
Mane apšviečia saulė,
o tu skęsti tamsoje.

PASAULIS

Ąžuolo šerdyje
plaka Dievo širdis.
Ąžuolo gyslomis
teka mano kraujas.
Žemė ir dangus
tarytum begalybė.
Žmogus ir visata
tarytum Vienas Žodis.

AMŽINYBĖ

Jūra, jūra!...
Ritmiškai judėdama,
supasi amžinybė.
O žmogus, kaip vaikas,
ieško ant kranto gintaro,
kuriame atsispindi
suakmenėjęs laikas.
Teisėjas...

TYLA

Tylos bokšte balti kaulai.
Tylos bokšte dega ugnys.
Viešpatie, ar Tu uždarei
mano sielą tylos bokšte,
kad ugnis ją nušvarintų,
kad ji atgimtų tyloje?

LAIKAS

Gyvenimas — akimirksnis:
šokame, geriame ir meluojame.
Apgaudinėjame visus ir save.
Veidus prisidengę juoko
arba verksmo kaukėmis.
Tuštybės maskaradas...
Tik Vienas vaikšto be kaukės
ir laiko saulės laikrodį:
be rodyklių ir skaičių —
išblyškęs sambrėškis...

GYVENIMAS

žaidžiame saulėtame pajūry
su kriauklėmis ir akmenukais...
Dažnai kaip vaikai...
Statome smėlio pilis.
Statome debesų pilis.
Ir paliekame pėdsakus smėlyje.
Tyčiomis...
Kad jūra grįžtų ir nuskalautų
amžinu begalybės ritmu.
Nakties dvasios alsavimu.