Danguolė Sadūnaitė

VASARA

1.

Upė siaura, kaip riešas.
(Žemė plačiabrylė,
obuoliais kvepianti).
:       :       :       :       :
Kalbėsiu tau tyla medžio.
Kalbėsiu tau tyla žolės...

2.

Palauk!
Ateis rugpiūčio mėnuo.
Įgels tave savo mėlynumu...

PRIE VANDENS

1.

Pieva, kaip mergvakaris —
ir bijai, kad saulės aromatas
suteps
tavo drabužį...

2.

Kai vakare
dangus,
lyg gaisrininkų orkestras,
gros
ir supsis,
supsis vandenyje
nuogas mėnulio siluetas
(ir staiga — tokia brangi,
tokia brangi tau jo draugystė...)

*   *   *

1.

Pavasarį
šviesa, kaip sviedinys —
kieme medžiai juo svaidosi.

2.

Ir ko aš čia stoviu,
į tavo žvilgsni atsirėmusi?
Žodžiai, kuriuos girdžiu,
mano burnoje —
                        kaip stiklas,
                        kaip stiklas...

PRIE JŪROS

I.

Miškas iširo spalvose...
:       :       :       :       :
                        Saulė:
sunkus,
pasviręs i šoną:
raudonas.
........ ........ ........
Ūžiantis
rudens karnevalas.

II.

1.

Virš miško
ji susidegina save —
kaip pagonis.

2.

Paskui audra.
(Staigūs debesys)
ir medžiai,
sulyti spalvotu, pernokusiu lietumi...

KELIONĖ

1.

Dabar bus viskas kitaip.
Tėvas ars sniegą.
Iš prietemos —
motina numegs rūbelius
                             šešėliuotus...

2.

Viskas kitaip bus dabar.
:       :       :       :       :
Šviesa aptems akyse,
juokas bus skaudus, kaip ašaros.
(Pagalvis — tik sapno aižena).

3.

Iš šiaurės žiema.
Iš vakaru žiema —
mus tramdo,
pilnoje aprangoje.

PAMATAI

1.

Stačiau smėlyje,
ir namai sugriuvo...
Sugriuvo namai,
kai stačiau ant uolos...

2.

Dabar, kai statysiu,
būsiu išmintingesnis.
Pradėsiu
su dūmais iš kamino...

              (Leopold Staff)