LIETUVOS ŽVAIGŽDĖ HOLLYWOODO PADANGĖJE

      Kiekvienas lietuvis buvo maloniai nustebintas, matydamas savo tautietę ekrane, jaunatviška romantika, grakštumu bei gamtos grožiu dvelkiančiame filme "Seven Brides for Seven Brothers". Pats faktas buvo dar ir dėl to malonus, kad jaunoji menininkė ryžtingai ir garbingai išnešė savo lietuviškąjį vardą į ekranąRūta Kilmonis. Tikriausiai tuo ji laimėjo visų pagarbą ir lietuvių simpatiją-

      Hollywoodo kalvų gražioje atšlaitėje, kaip baltoji gulbė tarp egzotiškų Kalifornijos medžių bei nuostabiai gražių gėlių, jau iš tolo matyti balta, stilinga Kilmonių vila. Čia pat, tarp gėlėmis apaugusių uolų, puošnus, viliojantis baseinas. Kilmoniai, gražioje Dainavos šalyje augę ir gimę, daug metų praleidę Kanadoje, vėl pasiilgę žydrios lietuviškos padangės, prieš septynerius metus čia apsigyveno. Šioje aplinkoje Rūta pradėjo savo meno karjerą. Jos turtingos dvasinės savybės sudarė šiam pasirinktam darbui gražų pagrindą. Nuoširdžiai lietuviška šeima, kurioje Rūta augo ir brendo, išugdė joje kilnų lietuvaitės paprastumą bei nuoširdumą. Dainavietės siela, artima menui ir grožiui, leido Rūtai pamilti meną visu jaunatvišku užsidegimu. Pagaliau giliai nuoširdus tikėjimas yra kiekvienam aukštos moralės menininkui reikalingos dvasinės jėgos šaltinis. Šios gražios ir vertingos Rūtos dvasinės savybės atidarė jai vartus į ekraną. Jos bus ir tolimesnių Rūtos laimėjimų palydovai.

      Mus pasiekė žinia, kad Kilmonytė pakviesta dalyvauti naujame spalvotame filme "Anything goes". Filme dalyvauja ir kitos ekrano įžymybės: Bing Crosby, Donald O'Connor, Mitzi Gaynor, Jeanne Maire. Šia proga linkime Rūtai gražios sėkmės pasirinktame kelyje, kuriuo eidama, ji gali kūrybingai dalyvauti filmo pasaulyje ir garbingai atstovauti mūsų šalį.

J. Dzūkas

VERGINITA

      Itališkas filmas, labai pamokantis, ypač jaunoms mergaitėms, kurios gyvena idealiomissvajonėmis. Filme atvaizduotas jaunos mergaitės gyvenimas ir noras pagarsėti artistiniame pasaulyje. Toji mergaitė, vardu Gina, sužinojus iš laikraščių apie grožio karalienės rinkimus, nuvažiuoja iš ramaus kaimiško gyvenimo į miesto triukšmą, kur suvažiuoja ir daugiau mergaičių, norinčių pabandyti laimę ir savo grožiu užsitikrinti ateitį. Laukdama konkurso, Gina apsigyvena viename kambaryje su teatro artiste Mara, kuri taip pat kopė į meno pasaulį, "paaukodama viską". Ji ir naiviajai Ginai kartą pasakė: "Kelias į meną yra grubus. Menui reikia viską paaukoti, visko atsisakyti". Gina tuos paslaptingus artistės žodžius kartojo, nors jų reikšmės ir nesuprato.

      Nors visi matė, kad Gina iš visų kandidačių į grožio karalienes yra gražiausia, nors daugelis buvo įsitikinę, kad ji konkursą laimės, bet vis dėlto nelaimėjo, nes nebuvo pasiryžusi "visko atsisakyti ir viską paaukoti". Vis dėlto, ir nelaimėjus konkurso, kitų patarimu bandė tapti artiste. Ji buvo paprasta, naivi ir baili, brangino savo nekaltybę ir nebuvo pasirengusi jos atsisakyti ir ją paaukoti, kad ir tam paslaptingam, žavinčiam menui. Ji, važiuodama taksyje su rimtu jaunuoliu, labai energingai pasipriešino trupučiuką per laisvam to jaunuolio elgesiui, bet čia, kopdama į artistės karjerą, nepastebėjo labai gudrių ir baisių pinklių savo nekaltybei. Tik tas jaunuolis, su kuriuo ji buvo susipykusi, važiuodama taksiu, pamato pavojų ir ją išgelbsti. Ji grįžta namo, netapusi artiste ir nepagarsėjusi, nes nenorėjo paaukoti visko, nesutiko atsisakyti nekaltybės.

      Kaip apie šį, taip ir apie kitus italų filmus galima tiek pasakyti, kad jų pastatymas nėra toks gražus ir prabangiškas, kaip amerikiečių filmų, tačiau visuomet čia yra mintis ir neretai labai naudingas pamokymas gyvenimui.

EAST OF EDEN

      Atvaizduota vienos šeimos istorija. Tėvas gyvena su dviem sūnumis. Vienas jų yra labai geras, tikra tėvo paguoda, o kitas daug vargo tėvui pridarąs. Šis blogasis sūnus atranda, kad tariamai mirusi jų motina yra gyva ir gana laisvai gyvena. Šita žinia abudu sūnus labai paveikia. Gerasis sūnus, būdamas silpno charakterio, visiškai to negali pakelti ir pasiduoda gyvenimo srovei. Pagaliau taip viskas susikomplikuoja, kad tas tariamai blogasis sūnus lieka gyventi su tėvu, o gerasis su brolio mergaite. Filmas gana sunkus, bet kai kam gali būti įdomus.