THE LONG GRAY LINE

      Čia paduodamas tikras vieno kariškio gyvenimas West Point'e, kur jis praleidžia penkiasdešimt metų. Filmas gražus savo vaizdais, labai gražiais paradais ir dainomis. Mintis — paruošimas vadų, kurie vadovautų ir gintų kraštą. Filme trūksta gal daugiau veikimo, bet jį verta visiems pamatyti, kaipo švarų, lengvą ir iš tikro gyvenimo paimtą filmą.

SIX BRIDGES TO CROSS

      Šitas filmas sukasi apie jauno kriminalisto ir jauno policininko gyvenimą, draugystę ir biznį. Čia parodoma jauno bernioko gyvenimas nuo pat mažens iki jo mirties ir šitas gyvenimas lydimas įvairiausių nusikaltimų. Visi patarimai, mokymai ir pataisos namai šitam vaikui nueina veltui, jis nepakeičiamas. Kiekvienas nubaudimas jo nenubaido nuo minties vogti, bet pamoko, kad kitą kartą atsargesnis būtų, kad jo nesugautų.

      Per visą filmą yra gana didelis įtempimas, nes kas kartą šitas berniokas ką nors naujo išgalvoja, kiekvienas jo žodis vis ką nors slepia.

      Filmas baigiasi bernioko mirtimi ir savo blogo elgesio supratimu. Tai jis tik tada supranta, kai žmona ir vaikai išsižada jo dėl jo amžino vogimo.

      Gera vaidyba. Pagrindiniai artistai yra Tony Curtis ir Adams Nader.

Z. K.