Praėjusį rudeni Čiurlionio galerijoje, Čikagoje, buvo dail. Alfonso Dargio darbų paroda. Šį “Laišku Lietuviams” numeri iliustruojame jo kūriniu nuotraukomis. Visos nuotraukos, darytos Danutės Vakarės.

Alfonsas Dargis