KAIP nukritęs medžio lapas

Nupučiamas vėjo,

Taip senieji mūsų metai.

Tiek patyrę ir tiek matę.

Dingo be žinios.

O prašvitęs naujas rytas

Vėl pradėjo laimę vytis.

Iš senųjų pasimokęs.

Gal dalelę josios kokią

Ir pagaus...

A. Kezio, S. J. nuotraukos


Į gyvenimą — dviese . . .