Svarbiausias veiksnys mūsų gyvenime yra dvasios ramybė. Visiškai nieko daugiau pasaulyje nėra, kas būtu taip svarbu. Niekas gyvenime taip nėra reikalinga, kaip dvasios ramybė, bet atrodo, kad žmonės mažiausiai tuo rūpinasi. Jie siekia visų kitų dvasinių ir materialinių gėrybių, tačiau, jeigu jie ir viską pasiektu, o dvasios ramybės neturėtu, jie būtu vargšai. Jeigu kas ateitų pas jus, vienoje rankoje laikydamas bilijoną doleriu, kitoje dvasios ramybę, ir jūs pasirinktumėte bilijoną doleriu, jūs būtumėte neišmintingiausi žmonės pasaulyje.

     Dvasios ramybė savyje turi viską. Jeigu jūs ją turite, visiškai nesvarbu, kur jūs esate ir kokiose aplinkybėse gyvenate — jūs būsite laimingi. Net jeigu jūs išoriniai kentėtumėte, turėdami dvasios ramybę, jūs nesigraužtumėte ir jūsų rūpestis greit praeitu. Dvasios ramybė, be abejo, yra didžiausia Dievo dovana. Prašykite jos, ir visa kita bus jums suteikta. “Ramybė teesie su jumis”, pasakė Kristus, primindamas, kad tai yra didžiausia dovana, kurią Jis mums paliko.

     Spinduliuok džiaugsmu, ir padėsi kiekvienam sutiktajam. Puoselėk džiaugsmą ir skleisk ji, nes džiaugsmas negali būti nepastebimas. Puoselėk humorą. Įžiūrėk kiekviename įvykyje juokingąją pusę. Visada ją rasi, ir tai tau kiekviename atvejuje padės. Pasijuok iš savęs bent kartą prieš dešimtą valandą kiekvieną rytą. Jei neturi laiko maldai ir susikaupimui, surasi daug laiko ligai ir nepasisekimui.    Dr. E. Fox